MASKARADA Wypożyczalnia kostiumów dla dzieci

Cena wypożyczenia kostiumu


Dzieci


do dwóch dni - 35 zł

trzy dni - 45 zł

Pobieramy kaucję wysokości 65zł

Dorośli


Do trzech dni - 50 zł

Pobieramy kaucję wysokości 130zł

MASKARADA Teatr dla dzieci Warszawa