MASKARADA Wypożyczalnia kostiumów dla dzieci

Cena wypożyczenia kostiumu


Dzieci


do dwóch dni - 40 zł

trzy dni - 45 zł

Pobieramy kaucję wysokości 80zł

Dorośli


Do trzech dni - 70 zł

Pobieramy kaucję wysokości 150-180zł

MASKARADA Teatr dla dzieci Warszawa