MASKARADA Teatr dla dzieci

Bilety

Cena biletu - 55 zł


Zarówno dziecko jak i dorosły musi posiadać bilet

Bilety dostępne:

Szkoły i przedszkola/cena biletu grupowego - 45 zł

Dla grup zorganizowanych gramy w dni powszednie
Prosimy o kontakt tel. w celu rezerwacji i uzgodnienia terminu. W dniu spektaklu można zrezygnować z 10% zamówionych biletów. Jeden opiekun na dziesięć dzieci bezpłatnie.


Vouchery - bilety na prezent

Oferujemy kupno biletów na prezent w kasie teatru.


Informacje dodatkowe

Miejsca na widowni są nienumerowane
Widownia ma 90 miejsc

Bilety zakupione na portalach eWejściówki i eBilet
można zwrócić lub przełożyć na inny termin
tylko na stronach portali

W przypadku odwołania spektaklu z powodu choroby aktora
teatr zwraca pieniądze lub oferuje bilety na inny termin

Za bezpieczeństwo dzieci w teatrze odpowiadają rodzice / opiekunowie. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu i zgodę na fotografowanie w trakcie spektaklu

Regulamin uczestnictwa w spektaklu w czasie pandemii COVID-19

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 2. W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 3. W spotkaniu nie mogą uczestniczyć osoby, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Każdy uczestnik, z wyjątkiem dzieci do lat 4, jest zobowiązany do noszenia maseczki w trakcie spektaklu. Maseczki zapewnia uczestnik. W razie braku maseczki można je zakupić w kasie.
 5. Zakup biletów drogą online jest równoznaczny z potwierdzeniem, że uczestnik dorosły i dzieci będące pod jego opieką nie są według ich najlepszej wiedzy zakażone oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 6. Każdy uczestnik dorosły podpisuje na miejscu wydarzenia obowiązkowe oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy on i dzieci pozostające pod jego opieką nie są zakażone oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 7. Widz zobowiązuje się , że w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych po spektaklu poinformuje o tym teatr.
 8. W przypadku zakupu biletów na miejscu uczestnik zobowiązany jest do podania danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.
 9. Przed wejściem na teren wydarzenia uczestnicy dokonują obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 10. W czasie spektaklu , w holu a także podczas sprawdzania biletów należy zachować dystans 1.5 m pomiędzy uczestnikami. Nie dotyczy opiekunów z dziećmi.
 11. W trakcie spektaklu widzowie pozostają na miejscach wskazanych przez obsługę.
 12. Pracownicy teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu.
 13. Szatnie pozostają zamknięte, okrycia wierzchnie można zabrać ze sobą na widownię.
 14. Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
 15. Ilość miejsc na widowni została ograniczona.


Nasi partnerzy: